Indtast serienummeret fra din gamle vandmåler herunder.
Serienummeret finder du på kvitteringen efter udskiftningen eller en regning fra vandværket.